Erfelijke ziekte meestal geen beperking voor een overlijdensrisicoverzekering

Aflossingsvrije hypotheek omzetten of niet?
februari 4, 2019

Een aanleg voor een erfelijke ziekte is meestal geen beperking om een overlijdensrisicoverzekering (ORV) af te kunnen sluiten . Soms is de premie hoger of u kunt zich korter verzekeren. Wat een belangrijke rol speelt, is om welke erfelijke ziekte het gaat en welke klachten er zijn.

Verzekerd kapitaal tot en met € 278.004,-?

Tot en met een verzekerd kapitaal van € 278.004,- (2019) zijn er verzekeraars die niet vragen naar erfelijke ziektes in de familie. Ook niet naar eventuele uitslagen van DNA-onderzoek.

Verzekerd kapitaal hoger dan € 278.004,-?

Als u meer dan € 278.004,- wilt verzekeren? Dan vragen verzekeraars wel naar onbehandelbare en behandelbare erfelijke ziektes in de familie. En ook naar uitkomsten van DNA-onderzoek. Soms stellen ze aanvullende vragen en vragen u een medische keuring te laten doen. Maar dat hoeft niet altijd. Ze vragen nooit om DNA-onderzoek te laten doen.

Klachten en behandelingen altijd melden

Klachten of verschijnselen door een erfelijke ziekte moeten wel gemeld worden. Dit moet bij alle overlijdenrisicoverzekeringen. Ongeacht de hoogte van het verzekerd kapitaal. Als de klachten zich openbaren tijdens het afsluiten van de verzekering moet dit meteen worden doorgegeven worden.